top of page

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Organizacja Wesel Agnieszka Abramowicz, ul. 5 lipca 41a/7, 70-375 Szczecin.


Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na pytania przesyłane poprzez stronę internetową www.butterfly-wedding.pl.

Odbiorcą danych osobowych będą konsultanci ślubni Butterfly Wedding w celu realizacji usługi, biuro rachunkowe, podmioty, z którymi Butterfly Wedding będzie zawierać umowy w imieniu klientów.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu potrzebny do odpowiedzi na zapytanie, do zakończenia zlecenia lub tak długo jak wskazują przepisy podatkowe.


Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo do:


ich sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych,
wniesienia sprzeciwu,

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO;

Podanie danych osobowych jest warunkiem odpowiedzi na zapytanie zgłoszone poprzez stronę internetową, zawarcia umowy. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak odpowiedzi, rezygnacja z zawarcia umowy.

bottom of page